Det er ingen åpen nettverksproblemer for tiden

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Shared Enduser Operational
Shared Reseller Operational
Websites Operational
DNS Servers Operational
Client Area Operational
Backup Servers Operational
Domain Registrars Operational