Actualment no hi ha Obert fallades en la xarxa

Estat del servidor

A sota hi ha una llista en temps real dels nostres servidors, on pot comprovar qualsevol problema conegut.

Shared Enduser Operational
Shared Reseller Operational
Websites Operational
DNS Servers Operational
Client Area Operational
Backup Servers Operational
Domain Registrars Operational