Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Shared Enduser Operational
Shared Reseller Operational
Websites Operational
DNS Servers Operational
Client Area Operational
Backup Servers Operational
Domain Registrars Operational