Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Shared Enduser Operational
Shared Reseller Operational
Websites Operational
DNS Servers Operational
Client Area Operational
Backup Servers Operational
Domain Registrars Operational