هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

Shared Enduser Operational
Shared Reseller Operational
Websites Operational
DNS Servers Operational
Client Area Operational
Backup Servers Operational
Domain Registrars Operational